Przygotowywanie wniosków JPO, PRŚ, RŚ i ONW
Pomoc prawna w relacjach z ARiMR
Pomoc prawna w zakresie obrotu ziemią z ANR
Pomoc prawna w zakresie działań produkcyjno-handlowych, kontraktacja w zakresie tuczu kontraktowego oraz kontraktacji zbóż
Doradztwo w zakresie ochrony roślin i planowania produkcji
Wymiana informacji i kontaktów między rolnikami a dostawcami i odbiorcami
Pomoc w negocjacjach handlowych
Koordynacja współpracy z lokalnymi rolnikami
Budowanie wieloletniej współpracy opartej o planowanie produkcji
Pośrednictwo w zakresie zakupu usług i towarów
Outsourcing usług
Obsługa prawna w zakresie współpracy w rolnictwie
Kontrola w zakresie wykonywanych przez rolników programów
Szybsza kontrola zasiewów
Monitoring i kontrola gospodarstw
Przygotowanie dokumentacji fotograficznej dla gospodarstw
Bieżąca kontrola w zakresie bezumownych użytkowników
Kontrola pól
Fotografowanie gruntów z powietrza
Pomiary gruntów
Nadzór
Inspekcja pól
Specjalistyczne opryski w niedostępnych miejscach