Zasoby

Informacje na temat ziemi jaką zarządza PGR S.A. oraz kadry sprawującej nadzór nad podejmowanymi działaniami

Polskie Gospodarstwa Rolne S.A. od początku swojej działalności skupiły się na współorganizacji działalności indywidualnych gospodarstw rolnych w 3 województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Dodatkowo ze względu na siedzibę w Poznaniu intensyfikuje swoją działalność z nastawieniem na województwo wielkopolskie.
Indywidualne gospodarstwa wchodzące w skład Polskich Gospodarstw Rolnych S.A. posiadają własne grunty a także wydzierżawiają grunty od różnych osób i instytucji.
Do dnia dzisiejszego udało się pomóc zorganizować współpracę jak i ustabilizować sytuację na obszarze około 3000 ha.

Polskie Gospodarstwa Rolne S.A. to przede wszystkim ludzie. Zatrudniamy i współpracujemy z najlepszymi specjalistami z różnych dziedzin. Pomagają nam m. in. doradcy rolno-środowiskowi z 40 letnim doświadczeniem w rolnictwie i najbardziej kompetentni usługodawcy w zakresie prac polowych i zbioru plonów, z którymi współpracujemy od 15 lat. Dzięki naszej bazie kontrahentów i gospodarstw rolnych jesteśmy w stanie współpracować zarówno z nowymi klientamy w branży rolnej jak i z doświadczonymi przedsiębiorcami, którzy chcą zwiększyć zasięg swojego działania.

Aby nasze wszystkie działania był zgodne z obowiązującą literą prawa, korzystamy z usług najlepszych prawników z Poznania. Dodatkowo oferujemy pomoc w kontaktach z ANR i ARiMR w kwestiach spornych oraz związanych z nową ustawą regulującą obrót ziemią która weszła w życie 01.05.16.

JMarcin Wilk

Marcin Wilk

Prezes
Kamil Skoczny

Kamil Skoczny

Członek
Michał Jarusz

Michał Jarusz

Członek
Karolina Laurentowska

Karolina Laurentowska-Perez

Członek
Michał Latuszewski

Michał Latuszewski

Członek